Urdd 5K Colour Run Rhyl

  • Event Date

    27/09/2020 at 11am

  • Pricing

    £15 – Adults / £10 – Children

  • Distance

    5 km

Colour RunBeing a Colour Runner is a lifestyle choice. A lifestyle full of amazing music, super cool selfies, happy crowds, wicked goodie bags, plus a SHED LOAD of colour! Be prepared to look like a rainbow!

Children £10.00 Under 3’s £4.00
Adults £15.00
Family (2 adults/2 children) £45.00Celebrating healthiness, happiness, friendship and having the time of your life!! Hundreds of Colour Runners start the day in a white t-shirt, getting covered from head to toe in a rainbow of colours at each kilometer of the course. Oh and did we mention you don’t even have to run? You can choose to walk, skip, hop or dance your way around if you feel like it as this is an untimed fun run. It’s all about the fun and what gives you the biggest smiles!For happy memories, big smiles and the most colourful day you’ll ever have – this is the event for you.

Your entry includes: Entry to the event, Colour Run Sunglasses, Sachet of Paint, Colourful Medal and Water.

The Colour Run, Rhyl starts and finishes at The Arena, The Promenade. This event is a fun run with a difference since each participant will get blitzed in coloured paint along the way! All proceeds raised from this event will go to the Urdd, Dinbych 2020.

Mae bod yn Rhedwr Lliw yn ffordd o fyw o ddewis. Bywyd sy’n llawn cerddoriaeth grêt, hunluniau cŵl, torf hapus, bagiau o fanion anhygoel, a LLOND LLE o liw. Bydd yn barod i edrych fel yr enfys tra’n dathlu iechyd a hapusrwydd wrth gael amser gwerth chweil. Bydd cannoedd o Redwyr Lliw yn cychwyn y diwrnod mewn crys-T gwyn, yna’n cael eu gorchuddio â chawodydd o baent lliwgar o’u corryn i’w traed wrth groesi pob cilomedr o’r cwrs. Does dim rhaid rhedeg; gelli gerdded, sgipio, hopian neu ddawnsio dy ffordd o amgylch. Does dim amseru chwaith, gan fod y pwyslais ar gael hwyl a sbri! I hel atgofion ac i wenu o glust i glust mewn môr o liw – dyma’r digwyddiad mwyaf lliwgar i ti. Mae’r tâl cofrestru yn cynnwys: mynediad i’r digwyddiad, sbectol haul Ras Liwiau, bag bychan o baent, medal liwgar a dŵr. Bydd y Ras Liwiau yn cychwyn ac yn gorffen yn yr Arena, Promenâd, Y Rhyl. Bydd hon yn Ras hwyl ar ei gorau. Bydd yn barod am yr annisgwyl – cawodydd o baent lliwgar ar hyd y daith. Bydd yr arian a gesglir yn mynd tuag at fwynhad ein pobl ifanc yn Eisteddfod yr Urdd, Dinbych 2020.


Close Menu